Specialkurser i svenska 🇸🇪

Online / i Malmö


Enskild undervisning eller gruppundervisning. Först börjar vi med ett kostnadsfritt språktest. Därefter skräddarsyr vi kursen efter era behov och mål. Och sen ser vi till att ni når dem!

Svenska för vårdpersonal

Alla nivåer

För dig som vill arbeta eller redan arbetar mot den svenska sjukvården och behöver bli säkrare i samtal med kollegor, patienter och anhöriga. Vi använder kursboken 'Svenska för sjukvårdspersonal' som stöd i undervisningen. Tyngdpunkten ligger på patientdialoger, faktatexter och en förståelse för det svenska sjukvårdssystemet. Ett axplock av våra kunder är läkare, sjuksköterskor, tandläkare och psykologer. Vi använder en kursbok som stöd i undervisningen.

Svenska för yrkeslivet

Alla nivåer

För dig som redan arbetar i Sverige men inte har börjat använda svenska på jobbet och för dig som är på väg ut i det svenska arbetslivet. Vi använder kursboken 'Rivstart Yrkesliv' i undervisningen. Materialet är uppbyggt runt åtta teman kopplade till yrkesliv och arbete, sociala koder och egenskaper i det svenska arbetslivet.

Intensivkurser - valfritt språk

Här startar vi på den nivå du befinner dig på och ser till att du förbättrar och fördjupar men framförallt lär dig omsätta dina gamla och nya kunskaper i praktiken. Kanske är ditt mål att lära dig språket från grunden, kanske behärskar du det men behöver bli säkrare både vad gäller uttal och ordförråd. Du har möjligtvis en presentation, en jobbintervju eller en förestående resa/flytt framför dig? Vi skräddarsyr kursen utefter dina behov och mål och hjälper dig att nå dina mål! 

Familjekurser

Är ni en hel familj som ska flytta till Sverige eller utomlands? Eller syskon som vill gå en rolig och effektiv språkkurs ihop? Vi har lång erfarenhet av familjeundervisning och erbjuder skräddarsydda språkkurser där vi utgår ifrån era behov och mål. Välkomna! 

 - semestra och vidareutbilda dig samtidigt!

Har du vänner eller kollegor i Tyskland som funderar på att flytta till Sverige och behöver lära sig svenska intensivt? Isåfall kan vi rekommendera en Bildungsurlaub eller Bildungsfreistellung som det också kallas. Bildungsurlaub eller Bildungsfreistellung innebär att du som arbetstagare i Tyskland får en extra semestervecka betald per år för att vidareutbilda dig. Communicera i Malmö är certifierad utbildare i svenska för Bildungsurlaub och välkomnar språkdeltagare från hela Tyskland. Läs mer om i vilka förbundsländer som tyska arbetstagare kan ansöka om Bildungsurlaub, och på vilka nivåer vi på Communicera erbjuder svenskakurserna. Har du övriga frågor är det bara att höra av dig till oss!