Sky high meetings in Turning Torso

13.04.2023

179 meter över mark och en underbar utsikt över hela Malmö och ända till Köpenhamn! Communicera var inbjudna på stjärnföreläsningar av fantastiska skribenten Andreas Ekström på Sydsvenskan, Anthony Heads - mentalist, Lovisa Sterner - magiker och Henke Håkansson - komiker. Vi pratade om ett av de hetaste ämnena just nu - > organisk intelligens, om Malmö och Malmös utveckling samt försökte förstå hur sjutton Anthony kunde veta att Helena hade ett svart ägg i handen!!

Och allt detta högst upp i Turning Torsos fantastiska lokaler ⭐️

➡️ Kolla in videon på Instagram eller LinkedIn eller Facebook 

179 Meter über dem Boden und ein wunderbarer Blick über ganz Malmö und bis nach Kopenhagen! Communicera wurde zu Starvorträgen des fantastischen Schriftstellers Andreas Ekström von Sydsvenskan, des Mentalisten Anthony Heads, der Magierin Lovisa Sterner und des Komikers Henke Håkansson eingeladen. Wir sprachen über eines der derzeit heißesten Themen - > organische Intelligenz, über Malmö und Malmös Entwicklung und versuchten zu verstehen, wie zum Teufel Anthony wissen konnte, dass Helena ein schwarzes Ei in der Hand hatte!!!

Und all dies ganz oben in den Räumen von Turning Torso ⭐️