Weihnachten in Schweden - Julafton i Sverige - Christmas in Sweden

15.12.2023

Hur firar vi jul i Sverige?

Vi svenskar är väldigt traditionsbundna när det kommer till julfirandet. Det är julbord, tomte, klädd gran, klappar under granen, Kalle Anka klockan 15 och tomtegröt på morgonen som gäller.

Går inte svenskar i kyrkan? 

- Jo absolut. Vi har julottor, gudstjänster och barnkörer. Men många som går i kyrkan under julen gör det främst för den fina stämningens skull, de tända ljusen, musiken och lugnet. 

Vad är julbord egentligen? 

- Det är en stor buffé som vi dukar fram varenda jäkla jul (och på påsken och midsommar!!). Den består av en kokt julskinka, som vi har marinerat och låtit kallna. Skinkan skärs upp i tunna skivor och äts tillsammans med sill, potatis, Janssons frestelse, rödkål, köttbullar, olika ostar, vörtbröd, knäckebröd, revbensspjäll, ägg med kaviar (inte den dyraste sorten), prinskorvar, korvar i alla färger och former, laxpaté, risalamalta, choklad mm mm. Allt i en salig härlig och mumsig blandning.

Hur kan man äta så mycket julmat?

Ja du...Det kan man faktiskt göra utan problem, eftersom man tar en och annan snaps mellan tuggorna. Vi svenskar gillar att sjunga och dricka snaps på julen, så det finns nog inte många julbord hemma i husen som inte har små flaskor med snapsar framdukat och ett häfte med julsånger (för de som glömt bort texten sen förra året).

Vad är Kalle Anka?

Det är ett tecknat program med Benjamin Syrsa som presentatör för figurerna. Han, liksom årets julvärd på SVT, presenterar sina kompisar Kalle o co och vi sitter i 1 timme framför tv:n - unga som gamla - och njuter av Kalle Ankas äventyr sedan 44 år tillbaka. Det är samma filmsnuttar som visas varje år, men ett eller två nya Disney-klipp. 

Eftersom Kalle Anka - programmet är så viktigt för oss, träffas man ofta strax innan programmet och dricker glögg och äter pepparkakor med ädelost under tiden Kalle retar upp sig på hackspettar, Piff och Puff och andra tecknade figurer. 

När kommer jultomten?

Jultomten knackar först på dörren efter att någon har ställt ut tomtegröt. Utan tomtegröt, ingen jultomte. Han brukar komma efter julbordet, som serveras runt 17-18 på kvällen.

Han delar ut julklappar och ger sig därefter iväg på sin släde mot nästa hus.

Vad händer senare på kvällen på julafton?

Många sätter på tv:n vid 20-tiden för att titta på härliga Karl Bertil Jonssons julafton. Andra fortsätter dricka snaps, öl och vin medan barnen leker med sina julklappar. Och många sitter och mår dåligt av all julmat.


How do we celebrate Christmas in Sweden?

We Swedes are very traditional when it comes to celebrating Christmas. There's a Christmas table, Santa Claus, a decorated tree, presents under the tree, Kalle Anka at 3pm and Santa's porridge in the morning.

Don't Swedes go to church?

- Absolutely. We have carols, church services and children's choirs. But many people who go to church at Christmas do so mainly for the atmosphere, the lit candles, the music and the peace and quiet.

What exactly is a Christmas buffet?

- It's a big buffet that we set out every bloody Christmas (and at Easter and Midsummer!!). It consists of a cooked Christmas ham, which we have marinated and left to cool. The ham is cut into thin slices and eaten with herring, potatoes, Jansson's temptation, red cabbage, meatballs, various cheeses, wafer bread, crispbread, ribs, eggs with caviar (not the most expensive kind), prince's sausages, sausages in all colours and shapes, salmon pâté, rice alamalta, chocolate, etc. All in a blissful and delicious mix.

How can you eat so much Christmas food?

Well...you can actually do it without a problem, because you take the occasional schnapps between bites. We Swedes like to sing and drink schnapps at Christmas, so there are probably not many Christmas tables in the houses that do not have small bottles of schnapps and a booklet with Christmas songs (for those who have forgotten the lyrics since last year).

What is Donald Duck?

It's a cartoon programme with Benjamin Syrsa presenting the characters. He, like this year's Christmas host on SVT, introduces his friends Kalle o co and we sit for 1 hour in front of the TV - young and old - and enjoy the adventures of Kalle Anka - since 44 years. The same film clips are shown every year (every year!!), with one or two new Disney clips.

Since the Donald Duck programme is so important to us, people (guests - friends and family) often get together just before the programme to drink mulled wine and eat gingerbread with blue cheese while Donald gets angry with woodpeckers, Piff and Puff and other cartoon characters.

When is Santa Claus coming?

Santa Claus only knocks on the door after someone has put out Santa's porridge on the porch. Without porridge, there is no Santa Claus. He usually arrives after Christmas dinner, which is served around 17-18 in the evening. He hands out presents and then sets off on his sleigh to the next house.

What happens later in the evening on Christmas Eve?

Many people switch on the TV at 8pm to watch the wonderful Karl Bertil Jonsson's Christmas Eve. Others continue drinking schnapps, beer and wine while the children play with their Christmas presents. And many sit and feel sick from all the Christmas food.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR - MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR 😃