Maria, Annika, Sandra, Phetchon, Maria, Simon ♡

Coming together is a beginning.

Keeping together is progress.

Working together is success.

- Henry Ford

Communicera är ..

kommunikativt & hands-on

Vi är specialiserade på att lära ut språk så att du snabbt kan TALA och förstå det, men framförallt, hittar lusten och modet till att använda det obehindrat.  I över 20 år har vi undervisat online, i klassrum, på universitet och på olika företag runtom i Sverige och Europa. 

individanpassat & roligt 

Vi lärare är alla multilinguala men språkresan för oss har varit lång och ibland ganska tråkig. Och det tycker vi definitivt inte att den ska vara! Vår undervisningsmetod är därför individanpassad och praxisorienterad, där  språkinlärning blandas med interkulturell kunskap och vi försöker göra det med mycket humor. 

interkulturellt & inspirerande 

Att lära sig ett språk och en ny kultur med oss ska vara upplyftande, KUL och sporrande. Du vässar dina språk- och kulturella kunskaper, samtidigt som du stärker ditt självförtroende och  får nya insikter och idéer för livet.

Vi vill ge dig alla förutsättningar för att nå dina drömmar. 

Maria med kollegor


Ett axplock av våra uppdragsgivare

E.on   Siemens   Knorr-Bremse   BMW  Mercedez  Orkla  Sparbanken  Skåne  Swedbank  Abbyy  CWS-Boco  Ferrero  Nordic Drugs   PWC   Europäische Reiseversicherung AG   Novartis   Xinnate   IKEA   Sten K Johnsons Stiftelse  Roadsurfer Vi & Vänner Cronström & Company Swedish Health Care Apple Hamburg